Firmahandel

En landsdækkende internetformidling af mindre virksomheder, hvor formidlingen udelukkende sker ved hjælp af internet-/mailløsninger.

www.firmahandel.dk ApS er internetformidler af mindre virksomheder, som primært ønskes solgt via en funktionel “gør-det-selv” løsning.

www.firmahandel.dk ApS er et søsterselskab til Virksomhedsbørsen A/S og Butiksbørsen ApS.

Vores mission er – via internet – at formidle mindre virksomheder, hvor vores kunde i stor udstrækning selv deltager i det praktiske arbejde med fremvisning og forhandling af virksomheden.

I forbindelse med optagelse af salgsemner på hjemmesiden, er det en forudsætning, at en af vore mæglere har aflagt virksomheden et besøg og udarbejdet prisoverslag samt en mindre virksomhedsprofil.

Formidling af virksomheder gennem www.firmahandel.dk ApS sker efter et fortrolighedsprincip, hvorfor det er en forudsætning for informationsudvekslingen, at køber har underskrevet en fortrolighedsaftale og afgivet de nødvendige oplysninger vedrørende ønsket virksomhedstype m.v.

www.firmahandel.dk ApS bygger på en funktionel “gør-det-selv” løsning, hvilket betyder, at når der via vores system er knyttet kontakt mellem køber og sælger, varetager parterne selv den efterfølgende kontakt og fremvisning af virksomheden.